Att spegla Gud

 

”Det är i honom vi lever och rör oss och är till”, skriver Paulus. Gud är fördold i alla skapade varelsers innersta och kallar på oss. När vi börjar söka honom har han redan funnit oss. När vi blir medvetna om hans närvaro vill vi smaka den alltmer. Då drar vi oss tillbaka till stillheten och ron. Vi vill att han ska återspeglas i oss.

”Vi är skapade till spegel enbart för att uppta Gud i oss”, skriver Ernesto Cardenal. ”Vattnet kan ännu vara grumligt, men även så återspeglar det himlen.”

 

 

Comments are closed.