Att vara fri att tacka

 

Vi väljer inte vår väg, däremot vår livshållning. Dag Hammarskjöld skriver: ”Gråt, gråt om du kan, men klaga inte. Vägen valde dig och du skall tacka.” Men människan reduceras aldrig till en marionett i Guds hand. Gud inväntar den överlåtelse som måste ske av eget beslut. ”Må det ske med mig som du har sagt.” (Luk 1:38)

I spänningsfältet mellan Guds intentioner och människans suveräna frihet utspelas historiens drama. En dragkamp där den som älskar mest till sist vinner.

 

 

Comments are closed.