Att släppa taget

 

”Jag är en munk först när jag släpper taget om mina försök att vara en munk”, skriver Thomas Merton.

Vi blir heliga först när vi släpper taget om våra försök att vara heliga.

De heliga dårarna såg det klart. Behovet av Guds dårskap är stort i vår seriösa och galna värld. Det kanske är det mest adekvata svarat, för att inte säga det enda svaret.

Finns det något mer dåraktigt än att försöka ”vara sig själv” genom att leva upp till den bild av sig själv man omedvetet skapat hos andra?

 

 

Comments are closed.