Att vara en boning åt Gud

 

Även sådant som skulle vara medel för oss att närma oss Gud har ofta en benägenhet att hamna mellan oss och Gud och bli hinder istället för hjälpmedel.

Till sist finns bara en sak som betyder något: vårt barnaskap hos Gud. ”Är det sant att Jesus är min broder, är det sant att arvet hör mig till”, diktar Lina Sandell.

Det är sant och det är nog. Som Guds barn, och Kristi medarvingar, har vi mer av Gud inom oss än alla yttre tempel och skapade varelser. ”Jag är i min Fader och ni i mig och jag i er”, säger Jesus (Joh 16:20) Det var därför Johann Arndt skrev på 1500-talet: ”Gud har gjort människans själ till en boning där han bor hellre än någon annanstans i himlen och på jorden.”

 

 

Comments are closed.