Att längta efter Gud

 

När vi frågar hur vi ska känna igen Gud, hans vägar och hans vilja, finns det knappast någon bättre vägvisare än Augustinus berömda ord: Du skulle inte söka mig om du inte redan hade funnit mig.

Känslor av olika slag är inte ett mått på vår tro och förening med Gud. Det enda säkra tecknet är vår allt större längtan att söka honom. Det är ett omisskännligt tecken.

Att söka Kristus och att finna honom är två sidor av samma verklighet.

 

 

Comments are closed.