En kontemplativ strategi

 

Man sa om den helige Franciskus av Assisi: ”Än höll han sig dold i ensamhet, än hängav han sig fromt åt att återuppbygga kyrkor.”

Det monastiska livet ger oöverträffad relief åt det sätt på vilket distans och förening, bön och arbete, förutsätter och förstärker varandra.

Det finns ingen väg till Gud vid sidan om det verkliga livet i den verkliga världen. Det är där vi måste utveckla vad den tjeckiske filosofen Erazim Kohak kallar en ”kontemplativ strategi”, ett sätt att leva i vördnad inför den värld där vi överallt ser Skaparens fingeravtryck och i vägran att delta i en kultur som konsumerar skapelsen.

 

 

Comments are closed.