Profetia eller magi?

 

Berättelsen om Bileam klargör skillnaden mellan profetia och magi.

Den verklige profeten ”förstår” vad som är Guds vilja, och går inte undan ”för att söka tecken” (4 Mos 24:1).

Förståndet sitter i hjärtat. Att skilja mellan andarna är därför en fråga om att ”hålla vakt om sin uppmärksamhet”, som Isak Syriern uttrycker det. Profetens roll är att återge oss vårt andliga gehör så att vi lugnt och stilla kan urskilja Guds röst bland allt som kommer och går i vår själ.

 

 

 

Comments are closed.