Vad är världen?

 

”Vad är världen?”, frågade en broder.

”Världen är allt som distraherar”, svarade abban. Och han tillade:

”Världen är att ägna tankarna åt att klamra sig fast vid denna tidsålder. Världen är att ägna sig åt kroppen på ett sätt som skadar själen och att berömma sig av vad man har försakat.”

 

 

Comments are closed.