Ur själens värme

 

Inget är som stillheten, menar de som funnit den.

Abba Diadokos gav följande liknelse: ”Liksom badhusdörrar som står öppna snabbt släpper ut värmen så är det också med själ­en. Dess värme skingras genom talets port när den vill samtala med många, även om den talar väl.

Själens värme, som abban talar om, öppnar vår mun till att förkunna Guds ära. Med de första orden i varje morgons tidebön – Herre, öppna min mun till ditt lov – ber vi att livets grundackord ska få vara tillbedjans tacksamma förundran.

 

 

Comments are closed.