Segertecknet

 

I dag, på Korsupphöjelsens fest, sjunger kyrkan:

Vi prisar Kristi ärorika kors,
vi ärar spikarna, det heliga spjutet,
röret och törnekronan.
Vi ropar: var hälsat kors, ty Du bär Livet.
Var hälsat kors, ty Du är paradisets port och Livets träd,
Du är de troendes pelare och Din Kyrkas mur.
Genom Dig har förbannelsen vikit från Adam
och dödens makt är bruten.
Du har lyft oss från jordens grus till himlens salighet.
Du är segertecknet och Du fördriver alla onda makter och krafter,
Du är martyrernas krona och de heligas sanna prydnad,
Du är frälsningens hamn och endast genom Dig,
du Kristi kors, kan världen bli benådad.
  

 

 

Comments are closed.