Munken i staden

 

Vem är munk?

I den tidiga monastiska traditionen är man klar över vem som är munk (av grekiskans monachos med innebörden ”odelad”): Munken är ingen annan än den kristne, som inte är någon annan än människan.

Öknens munkar ska därför inte uppfattas som ideal, några att försöka efterlikna, deras liv har snarare teckenkaraktär. Med sin sedvanliga klarsynthet utmanar oss Amma Synkletika, en av ökenmödrarna, till ett viktigt ”översättningsarbete” när hon säger:

Många som lever i öknen för­därvas genom att göra det som stadsbor gör, och många som lever i städer räddas genom att utföra de handlingar som hör öknen till. Ty det är möjligt att i sinnet handla som en munk fast man är bland många, och det är möjligt att i tanken vistas bland folkmassor fast man är ensam.

Munken är med andra ord den som ”bevarar den inre stillheten mitt i bruset” (Dag Hammarskjöld, minnesdag 17 september).

 

 

Comments are closed.