Hashaq

 

Under en längre tid läser vi nu ur Femte Moseboken, även kallad Deuteronomium, den andra lagen. En bibelbok som kom att få stor betydelse i Israels historia och som flera av profeterna hänvisade till.

När de inledande kapitlen gör en återblick på ökentiden används upprepade gånger det hebreiska verbet hashaq, i vår bibel översatt med ”fäste sig vid”. Som i dagens läsning: ”Herren fäste sig vid er och utvalde er.” (5 Mos 7:7).

Ordet hashaq är laddat med affektion. Öknen framställs i Israels historia som en hängivenhetens plats där den älskande fäster sig vid den älskade mer än vid alla andra och ger henne sin odelade uppmärksamhet. ”Därför skall jag locka ut henne i öknen och söka vinna hennes hjärta.”(Hos 2:14)

Guds förhållande till Israel har teckenkaraktär: så fäste sig Gud vid världen, att han gav den sin ende son…

 

 

Comments are closed.