Gudslikhet börjar hemma

 

Originalsynden: att vilja bli någon annan än den man är, det vill säga olik sig själv.

Det första steget till gudslikhet: att upphöra med att leva vid sidan om sig själv.

Vi bör inte ha någon högre ambition än att vara dem vi redan är. Först när vi verkligen accepterar oss själva på rätt sätt kan vi bli vad vi är skapade att vara.

Det vi inte vill acceptera hos oss själva utgör det största hindret för vår gudslikhet – och därmed det största hotet mot våra relationer till dem som finns omkring oss – och kommer att fortsätta göra det tills det blir godtaget.

 

 

Comments are closed.