Att skilja mellan andarna

 

Hur kan vi bland alla vandrande tankar utskilja vilka som kommer från Gud?

Vaksamhet och nykterhet är signalorden i Nya testamentet när andarna prövas. ”Var nyktra och vaksamma, er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka.” (1 Petr 5:8) För den som äger ett nyktert sinne behövs ingen särskild gåva för att skilja mellan ont och gott.

Att skilja mellan andarna är med andra ord en fråga om att ”hålla vakt om sin uppmärksamhet”, som Isak Syriern uttrycker det. Då kan människan, tillägger Isak, ”i lugn och klarhet urskilja vad som kommer och går i hans själ”.

 

 

Comments are closed.