Jungfrulig tid

 

Det kontemplativa livet, menar Thomas Merton, bör skapa utrymmen av frihet och tystnad där nya val och möjligheter – bortom dem som hör till rutinen – gör sig gällande.

Sådana utrymmen skänker den erfarenhet av tiden, som Merton kallar jungfrulig tid – virgin time. Vilket är något annat än tid som utfyllnad, en blank sida som ska ifyllas eller ett orört område att inta.

Jungfrulig tid domineras inte av egot och dess krav, men är öppen för andra. Den är compassionate time – tid fylld av medkänsla.

 

 

Comments are closed.