När medlet blir mål

 

Josuabokens avslutning: Israel tjänade Herren så länge Josua levde och så länge de gamla som överlevde honom var i livet. De kände ju till hur mycket Herren hade gjort för Israel. (24:31)

Tron lever av erinringen, minnet av Gud och vad han gjort. Så länge berättelsen traderas säger man: ”Aldrig någonsin skall vi överge Herren och tjäna andra gudar.” (Jos 24:16) Men när minnet bleknar bländas vi av det förgängligas löften. Medlet blir mål.

”Avgudadyrkan uppstår när någon ger sig hän åt något som egentligen bara borde tjäna ett förmedlande syfte, vare sig det rör sig om pengar, teknik, alkohol, framgång eller politik”, skriver kolumnisten i New York Times, David Brooks.

Och som författaren Andy Crouch konstaterar i sin uppmärksammade bok Playing God: ”Alla avgudar inleder med att erbjuda fantastiska saker till ett mycket lågt pris.” Men som vi egentligen vet: mycket snart misslyckas alla avgudar med att leverera enligt sina ursprungliga löften. Till slut begär de allt utan att ge någonting alls. Och den som följer det som är intet, blir själv till intet. (2 Kung 17:15).

 

 

Comments are closed.