“En plats som väcker bävan”

 

Innebörden av att människan är skapad till Guds avbild?

Mäster Eckhart skriver: ”Det finns en plats inom varje människa som varken tid eller rum eller något skapat har tillträde till.”

Det är ”en plats som väcker bävan” eftersom den är Guds boning och himlens port. (1 Mos 28:17) Gör vi oss inte hemmastadda på den platsen – vår viloplats – är risken stor att vi ”sliter ut sulorna” (Jeremia), fjärran från ro och jämvikt.

 

 

Comments are closed.