Vad blir slutet?

 

Hur ska det bli när slutet kommer? Episteln på kyrkoårets sista söndag ger det viktigaste svaret: det eskatologiska dramat ska till sist mynna ut i ”att Gud blir allt, överallt” (1 Kor 15:28).

Om vi håller detta slut i minnet, behöver det som ter sig gåtfullt när Bibeln tecknar vår tidsålders övergång till ”nya himlar och en ny jord”, inte leda till spekulation. Det viktiga blir då inte vad som ska hända i morgon. Det viktiga är hur vi ser på världen i dag – och hur vi lever i den. “Den som inte ser på världen med Guds ögon, vet inget om den levande Guden”, skriver Abraham Heschel.

Den som ser på världen med Guds ögon vet också att även det religiösa och det vackra kan bli skändligt när det vetter mot orättfärdighet.

 

 

Comments are closed.