En lägel tårar

 

Samla mina tårar i din lägel, de är ju uppskrivna i din bok. (Ps 56:9)

Tårarna betecknar en ofullkomlighetens spiritualitet, ett hjärta sårat av längtan. Eller snarare: de vittnar om den fullkomlighet som består i ett vardande.

I själva vandringen ligger en brist: vi är på väg mot något som vi ännu saknar. Denna brist är för den kristna människan förbunden med både sorg och längtan, eftersom det vi saknar är just det vi är skapade till: likheten med Gud.

 

 

Comments are closed.