Med början i Guds hus

 

Den kristna tron ger beredskap, eller borde göra det, att distansera sig från samhällets institutioner, medveten om att de står under Guds outgrundliga dom. Den kristne kan aldrig ge sitt oreserverade stöd åt politiska program eller officiella tolkningar av historien. Det vore att göra sig skyldig till samma form av avgudadyrkan som fick de tidiga kristna martyrerna att vägra bränna rökelse inför kejsarens bild.

Alla agendor och institutioner – politiska, kulturella, religiösa, ekonomiska, sociala – som befordrar makt och rikedom bär i sig fröet till sin egen undergång. När kyrkan identifierar sig med de mäktiga och framgångsrika, mer än med ”dessa mina minsta”, dröjer det inte länge förrän hon upphör att vara ”kyrka”. Hon mognar för den dom ”som börjar med Guds hus”.

 

 

Comments are closed.