”Jag är med er”

 

”Se upp så att han inte plötsligt kommer och finner er sovande.” (Mark 13:36)

Sömn är en gåva, nödvändig för återhämtning. Men dåsighet kan vara ödesdiger, inte minst på vägarna.

När maningen till vaksamhet väcker rädsla, snarare än att skapa ett momentum, har vi sannolikt missförstått något väsentligt. Det är begripligt om evangeliernas ord och bilder om Kristi ankomst och tidens slut, som kan ge intryck av att han lämnat oss för att någon gång i framtiden komma tillbaka, skapar en viss oro. Men Jesus har inte lämnat oss. Han är alltid hos oss, precis som han lovat: ”Jag är med er alla dagar till tidens slut.” (Matt 28:20) Det är i honom vi lever, rör oss och är till.

Praktiker som gör oss uppmärksamma på Guds ständiga närvaro, väcker vår längtan att helt förenas med den medan vi ännu är på väg.

 

 

Comments are closed.