Fruktbar interaktion

 

Benedicts regel – alla klosterreglers förlaga i väst – innehåller ingen teori om människans förvandling. På ett tämligen osystematiskt sätt ger den anvisningar för hur livet i klostret kan ordnas.

Regeln anvisar en rad praktiker, allt från psalmsång till skördearbete till välkomnandet av främlingar, på vägen mot Kristuslikhet. Råden är formulerade så att ingen ska uppleva dem alltför svåra eller tyngande. Om regeln följs kommer den att under en livstid göra hjärtat mjukt.

Genom dagliga rutiner och disciplinerad upprepning sker en fruktbar interaktion mellan praktik och tro.

 

 

Comments are closed.