Det naturliga

 

Hur förhåller sig rutinen till det naturliga?

Naturen upphör inte att vara naturlig för att den är underställd årstidernas regelbundenhet.

Askesen samverkar med naturen.

 

 

Comments are closed.