Vem är en teolog?

 

Det första av de kontemplativa stadierna kallar Evagrios physike, en insikt som kommer av att vi i det skapade upptäcker avtryck av Skaparen.

Men det finns ytterligare ett stadium: theologia, den kunskap som förvärvas genom kommunion – inte kognition. Fagerberg skriver: ”Det är inte fråga om kunskap om Gud, utan om den kunskap som uppstår i föreningen med Gud.”

Det var i denna mening den tidiga kyrkan använde begreppet teologi. Att känna är inte att ha kunskap om ting, fakta om sådant vi känner till om någon eller något. Det definieras bäst av hur en man och en kvinna känner varandra när de förenas till ett. Profeter som Hosea och Jeremia använder därför flitigt äktenskapet som metafor för vårt förhållande till Gud.

Teologi är alltså en kunskap som inte är möjlig att nå utan askes: begäret att äga, missbruka och kontrollera måste renas för att någon ska kunna kallas teolog i ordets rätta mening.

 

 

Comments are closed.