Att experimentera med hjärtat

 

For us there is only trying, sa T. S. Eliot. När människor med början på 300-talet sökte sig ut i öknen var det inte för att de föraktade något av det de lämnade bakom sig. Inte heller menade de att de var kallade till något som inte gällde alla. Men de hade föresatt sig att utforska människohjärtat. Vad krävs för en radikal tillvänjning till Gud?

Öknen var för dessa eremiter en experimentverkstad där man prövade sig fram. Med hjälp av olika övningar utforskade man förhållandet mellan sömn, mat, bön, vila, arbete och sociala relationer. Framför allt lärde man sig att bli uppmärksam på vad som gjorde hjärtat mjukt och vad som gjorde det hårt.

Askesen ansågs särskilt framgångsrik om den fördjupade upplevelsen hos munken av att vara en syndare. Det hindrade honom att döma andra och lärde honom att allt är nåd.

 

 

Comments are closed.