En fasta för vår tid

 

Paul Evdokimov (1900–1969), som tillhörde den grupp ryska exilteologer i Paris som under 1900-talet förnyade teologin genom att återvända till källorna från den tidiga kyrkan, kommenterar fastan förr och nu. Han varnar för att försöka efterlikna ökenfädernas askes. ”Det skulle bara bryta ner oss.”

I dag ligger kampen på ett annat plan, menar Evdokimov, och pekar framför allt på den stimulantia vårt samhälle är så fyllt av. Särskilt framhåller han vad han kallar ”en vilans och stillhetens disciplin, där den regelbundna retreaten har en självklar plats”. Detta bör känneteckna vår fasta, skriver Evdokimov: ”En bortgallring av allt överflöd, ett delande med de fattiga, ett bekymmersfritt leende.”

 

 

Comments are closed.