Vi böjer oss inför den Frånvarande

 

Jerusalem måndag morgon den fjärde veckan i fastan. I Anastasia, Uppståndelsekyrkan eller Holy Sepulchre i väst, tillber vi den Frånvarande,

Under det senaste året öppnade arkeologer Graven i samband med restaureringar och frigjorde den tomma stenbädd som Maria Magdalena, Johannes och Petrus var de första att se.

I ett franciskankloster mötte vi igår en av de två journalister som fått vara med inne i Graven när det skedde. Hennes hjärta brann när hon berättade om den tomma graven. ”Jag böjde min knän inför den Frånvarande.” Och hon tillade: ”Om våra liv vittnar om kraften i hans uppståndelse kommer världen att förvandlas.”

Det vi har sett med egna ögon, det vi tagit på med våra händer, det är vårt ärende: Graven är tom. Därför är Kristus närvarande här och överallt.

Comments are closed.