Det enklaste sättet att möta Gud

 

För arbetarprästen Egied van Broeckhoven var vänskapen med Gud och vänskapen mellan människor inte åtskilda verkligheter. Det enklaste sättet att möta Gud, säger han i sin bok Vänskapens sakrament, är att möta honom i en annan människas innersta. Gud är det innersta hos varje människa. Inte för att människan är gudomlig i sin kärna, utan för att hon är Guds avbild.

Från att ha längtat efter stillheten i trappistklostret hittar van Broeckhoven sin öken mitt i staden. I ett brev till en vän skriver han:

Bryssel, de konkreta människorna i det smörjiga gjuteriet, också våra vänner, allt det här är en realitet, och den realiteten är helig, för det är det enda ställe där Gud kan nå oss, och alltså når oss. Även om jag fick välja mellan den brinnande busken och Bryssel skulle jag välja Bryssel.

I dag begravs Jesu vän och vi säger i tidebönens antifon: I dag begravs den döde Lasaros och hans släktingar gråter.

 

 

Comments are closed.