Vem var Lasaros?

 

Jean Vanier gör en tänkvärd tolkning av evangeliernas berättelse om Lasaros. Han menar att det ord som används om Lasaros sjukdom, asthenes, också kan översättas med ”funktionshindrad”. Det förklarar i så fall varför Lasaros inte hade någon egen familj, utan bodde tillsammans med sina systrar, och att det dessutom är Marta, inte Lasaros, som framställs som den som bär huvudansvaret i hemmet. Tolkningen stärks av att Lasaros namn alltid nämns sist när syskonen i Betania omtalas.

Det skulle innebära att första gången som Johannesevangelierna använder ordet philia om Jesu kärlek till en enskild människa, så är det i förhållande till en person med en betydande bräcklighet. Jesus föll i gråt över en människa som hade dött i förtid på grund av kroppslig svaghet.

I torsdagens antifon i tidegärdens liturgi under dagen upprepar vi orden: I två dagar har nu Lasaros varit död.

 

 

Comments are closed.