Ett första tecken

 

Varje dag under Lasarosveckan har ett särskilt anslag i liturgin. I dag, fredag, möts vi av orden: I gryningen kommer Kristus, för att uppväcka Marias och Martas döde broder.

Så bidrar Lasaroshändelsen i Johannesevangeliets elfte kapitel till att göra hela denna vecka till en passionsvecka i djupaste mening. Nu får vi tid att på allvar begrunda och meditera över Kristi konfrontation med döden. Först hans vän Lasaros död, och i ljuset av den, Jesu egen stundande död. I Betania blir påsken hemlighetsfullt förebådad. Lasaros ska bli ett första tecken på att i Kristus ska de döda uppstå. I den ortodoxa liturgin sjunger församlingen på palmsöndagen:

Redan före Ditt lidande uppväckte Du Lasarus, o Kristus vår Gud, och bekräftade därmed allas uppståndelse, därför ropar vi likt barnen som bar segerns sinnebilder till Dig, Du Segerherre över döden: Hosianna i höjden! Välsignad vare Han, som kommer i Herrens namn!

 

 

Comments are closed.