Lasaros, kom ut!

 

Lasaroslördagen markerar ingången till Stilla veckan. Nu sjunger kyrkan över hela världen: I Lasaros har Kristus redan förgjort dig, du död, och var är din seger, du helvete…

I den dramatiska händelsen i Betania förebådas inte bara Kristi uppståndelse och alla dödas uppståndelse vid tidens slut. Evangeliet om Lasaros uppväckande rymmer också hemligheten om Kristus som sann människa och sann Gud. Sällan ser vi så tydligt hur de två naturerna är förenade ”utan sammanblandning eller förväxling”, som den tidigkristna bekännelsen uttrycker det.

Här möter vi människan Jesus som faller i gråt när han sörjer en vän som gått bort. Och på samma gång den Jesus som med gudomlig auktoritet befaller över döden. ”Sedan ropade han med hög röst: ’Lasaros, kom ut.’”

I det ropet kallar Kristus även oss ut ur det dödens mörker som hindrar oss att se och ta emot den verkligaste av verkligheter.

 

 

Comments are closed.