Korsets vägledning

 

Vid fastans början utkämpade Jesus sin kamp med djävulen. Men när Jesus går sitt lidande till mötes finns ingen antydan i evangelierna om att Jesus kämpar mot djävulen. Passionshändelsen är framför allt ett drama mellan Fadern och Sonen. Nu handlar allt om ett enda: att bära bort världens synd.

Genom denna handling, borttagandet av synden, är fiendemakten avväpnad – och det utan att någon uppenbar strid utkämpas mot denna fiende. ”Han avväpnade härskarna och makterna och utsatte dem för allas förakt, när han triumferade över dem genom Kristus.” (Kol 2:15).

På korset ger Jesus oss ett exempel att efterlikna på vårt livs onda dagar, när vi är utlämnade åt mörker och förtvivlan: Kämpa inte mot ondskan! Om det onda angriper dig från ett håll, vänd dig i den andra riktningen, mot Fadern. Överlämna dig i hans händer.

 

 

Comments are closed.