Mater Dolorosa

 

Vilka finns ännu kvar när Jesus inleder sin sista vandring, den som leder från Pontius Pilatus residens upp till Golgata?

”Alla övergav honom och flydde.” Medan männens kyrka försvinner, en efter en, framträder ”på avstånd” kvinnornas kyrka. Vi ser dem vid korset, vid begravningen, och det är också de som ska bli påskens första vittnen. En av dessa, berättelsen om henne härrör från den tidiga traditionen, är Veronica. Vid sidan om Josef från Arimatea är hon den ende som står för en aktiv handling under passionsdramat. Hon rusar fram, tar Jesu blodiga ansikte i sina händer och torkar det med en duk. Veronica och Josef är outsiders, de första i en gemenskap som får företräde framför de utvalda.

Vid Golgata låter oss evangelisten bevittna Kärlekens kyrka, närvarande vid korsets fot, i skriande kontrast till den ”officiella” kyrkan som nu är helt frånvarande. Hon representeras av Mater Dolorosa och den lärjunge som Jesus älskade, åt vilken han nu anförtror sin mor. En kärna blir synlig: den kyrka som står kvar vid korset, den rest som genom sin kärlek, inte genom makt och inflytande, ska göra kyrkan oövervinnelig intill änden.

 

 

Comments are closed.