Blomsterliturgins profetior

 

Tidigt på lördag morgon lyssnar vi till påskens profetior i denna dags huvudgudstjänst: Blomsterliturgin. Femton valda läsningar ur Gamla testamentet, som sammanbinds av sjungna responsorier ur Psaltaren. En tradition som kommer från påskfirandet i Jerusalem på 300-talet.

De dramatiska skeendena i Guds frälsningsverk, som var för sig kan tyckas svåra att förstå, länkas genom dessa läsningar i varandra och får ett förklarande ljus att långsamt falla över såväl historien som nuet. Tron att Guds löften mot alla odds ska fullbordas upplivas på nytt.

När blombladen regnar över församling och kyrka mot slutet av gudstjänsten bekräftas profetiorna: vi känner livets väldoft stiga ur graven där vår älskade Frälsare vilar i väntan på uppståndelsens morgon, då paradisets port ska öppnas!

 

 

Comments are closed.