Triggern

 

Något av det mest slående i berättelserna om uppståndelsen är hur även de som känt Jesus länge, inte alls känner igen honom. För Johannes, påsktidens evangelist framför andra, är tron på den Uppståndne en plötslig insikt – inte ett resultat av logiska slutsatser.

Johannes fångar detta i en serie utrop timmarna och dagarna efter uppståndelsen. Maria Magdalenas häpna: ”Rabbouni!” Eller när Tomas utbrister: ”Min Herre och min Gud!” Och senare, Petrus och Johannes reaktion på Tiberias strand: ”Det är Herren!”

Triggern som får de spridda pusselbitarna att falla på plats är ett ögonblick av klarhet.

 

 

Comments are closed.