Den förste kontemplative

 

Liksom allt tal om Gud förutsätter Guds eget tal (Gud är den förste teologen), så förutsätter all kontemplation Guds blick (Gud är den förste kontemplative).

Kontemplation = att se utan att begära, utan att vilja äga eller bli belönad. En blick befriad från begär befriar allt den ser på. Och smakar självförglömmelsens djupa och bestående glädje.

I kontemplationen lär vi oss vad verklig frihet är: att se på världen, på människorna och allt skapat, sådana de är inför Gud och i Guds blick. Därför är kontemplation en förutsättning för allt tal om mission. Evangelisationen blir som mest effektiv när vi inte planerar och strävar för den.

 

 

Comments are closed.