”Bibeln handlar om mig”

 

”Ni forskar i skrifterna därför att ni tror att de kan ge er evigt liv. Just dessa handlar om mig.” (Joh 5:39)

Jesu ord i en av denna veckas läsningar påminner oss om vad den praktik som kallas lectio divinahandlar om: att upptäcka hur allt i Bibeln handlar om Jesus.

Varje lectio divina– bibelläsning – förutsätter en epikles, säger Enzo Bianchi. En bön om den helige Andes ljus. Han tillägger: utan epiklesen blir läsningen enbart en intellektuell övning. Den ger inte evigt liv.

Lectio divina: I läsningensöker vi Kristus, under meditationenfinner vi honom, i bönenger vi vårt gensvar till honom som vars röst vi hört. Frukten är kontemplation: den avklarnade blick som ger liv åt allt den ser på.

 

 

Comments are closed.