Regler föder regler

 

I Johannesevangeliets åttonde kapitel, där vi just nu befinner oss i vårt lektionarium, hör vi Israels skriftlärda säga till Jesus: ”Lagen säger … Vad säger du?”

Israel var ett folk med stolt historia och stort självförtroende. Men trots att man hade liturgi, lag och ledare tog man gång på gång förfärande fel. De skriftlärda som disputerade med Jesus stod i en tradition där man inte bara hade Lagen från Mose. Åtskilliga paragrafer hade lagts till under århundradenas gång.

Det är ett välkänt faktum att regler föder nya regler, som skapar behov av ytterligare regler. Framför allt om man tror att en regel är lösningen på allt.

 

 

Comments are closed.