Evangeliets ethos

 

Jesu undervisning kan inte fångas i en uppsättning regler. Om vi försöker göra regler av hans ord kommer dessa att motsäga varandra – och vi kommer att döma varandra.

Vad evangelierna förmedlar är snarare ett ethos, en anda. Jesus säger inte samma sak till två människor, men sanningen förblir densamma. För den som vill ha en samling regler att leva efter blir dock detta alltför vagt och otillfredsställande.

Vad de skriftlärda ännu inte förstått, trots att Jesus klargör det i samtalet med dem, är att lagen står i nådens tjänst. När lagen låter oss känna vår svaghet – vi förmår inte leva upp till den – är det för att vi ska lära känna Guds barmhärtighet. Så att vi blir barmhärtiga mot varandra.

 

 

Comments are closed.