Hemma hos

 

Varje gång vi läser och lyssnar till evangeliets ord måste vi komma ihåg att de är riktade till människor som ”ännu inte existerar”. Ett livgivande gensvar på det evangeliet begär av oss förutsätter en genomgripande förvandling av våra liv, av känslor, tankar, fantasier och önskningar.

Att bli omvänd till kristen tro handlar inte om att lägga sig till med en ny uppsättning trossatser, utan om att bli en ny människa – en människa som Gud är hemma hos. We shall come and make a home in that person, säger Jesus (Joh 14:23, Revised New Jerusalem Bible).

Därför är, med Serafim av Sarovs ord, målet med det kristna livet att förvärva den helige Ande.

 

 

Comments are closed.