Kyrios och Messias

 

”Kristus är det stora och fördolda mysteriet, det saliga målet för allt skapat”, skriver Maximos Bekännaren på 600-talet.

Under apostlafastans andra vecka ska vi uppehålla oss vid den andra artikeln i Nicenum. Den inleds med att först säga vem Jesus är i förhållande till människorna och fortsätter med vem han är i förhållande till Gud:

Och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde Son, född av Fadern för all tid, Gud av Gud, Ljus av Ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern.

I förhållande till oss: Herre och Kristus. Tron ser det som inte alla såg när Jesus trädde fram bland sina egna: de långa linjerna från Gamla testamentet konvergerar i Kristus, löftets Messias. Han som tilltalas med det outtalbara gudsnamnet – Herren – kommer för att samla, älska, hela och förlåta alla dem som är utan hopp och utan Gud i världen.

 

 

Comments are closed.