Bekännarnas politik

 

Herre, Jesus Kristus, Guds son

Trosbekännelsens ord är också bönens ord. Vi känner igen de namn med vilka Jesus tilltalas från den klassiska Jesusbönen. Det är ingen oförarglig bön. Den som ber den i sin kammare ställer sitt liv under en annan regim i offentligheten.

Bland de tidiga kristna blev det snart uppenbart hur det var en bekännelse och en bön med politiska konnotationer. Kejsaren kallades kyrios, herre, och gjorde anspråk på absolut lojalitet. Skälet till att de kristna kom att förföljas i romarriket var inte deras religion i sig utan deras vägran att acceptera politiska anspråk som stod i konflikt med deras tro.

I varje generation har det funnit människor som tagit konsekvenserna av att bekännelsen till Kristus som Herre inte är möjlig att förena med vilken politik som helst. Det är dessa vi har att tacka för att världen fortfarande finns till.

 

 

Comments are closed.