Korrektiv

 

Så här långt komna behöver vi påminna oss om att trosbekännelsen inte växt fram som ett försök att förklara Gud. Snarare tvärtom: den drar undan benen på den som menar sig kunna förklara det gudomliga.

Med sin självklara plats i gudstjänsten – efter predikan – utgör den ett korrektiv mot en alltför deskriptiv förkunnelse. Predikantens frestelse är att försöka få Gud på plats. Men mysteriet kan inte läggas beslag på – inte ens efter att Gud blivit människa.

Eftersom Sonen är av samma väsen som Fadern gäckar även Jesus dem som vill muta in honom i entydiga kategorier. Eller se honom som en resurs för den egna verksamheten.

 

 

Comments are closed.