Den Outgrundlige

 

Genom att avgränsa mot missförstånd och slå vakt om mysteriet väcker trosbekännelsen förundran, den port i människans inre från vilken tillbedjan ljuder.

Förundran får oss att tillbe den Outsäglige och Outgrundlige som trätt in i tiden och blivit människa, men utan att ge upp sin gudom och därmed sin gåtfullhet.

Genom tillbedjan blir människan en teolog i ordets verkliga mening. Hon talar om Gud på den nya människans språk, med ord som stiger ur hjärtat. Hon är en kristen, det vill säga en människa som lever i och av och genom Kristus. Som den ryske teologen Florovsky uttrycker det: ”Det räcker inte att instämma i trosbekännelsen för att vara en kristen. Att vara kristen är att vara något, inte att bekänna något.”

 

 

Comments are closed.