Kristus i allting

 

… på honom genom vilken allting är skapat.

På nytt citerar trosbekännelsen Bibeln. ”Genom honom skapades allt i himlen och på jorden”, säger Paulus om Kristus i Kolosserbrevet. Genom Ordet ”har allt blivit till” lovsjunger Johannesprologen.

Vi har tidigare bekänt vår tro på Gud som skapare. Om Kristus är Gud då är han lika delaktig i skapelsen som Fadern. Universums bok och Skriften överensstämmer, de har samma författare. ”Båda öppnar sig till slut i Kristus, som efter att ha skrivit dem har gjort dem till sin kropp och sitt ansikte”, säger Olivier Clément.

Vi behöver inte vara mystiker i den betydelse ordet ofta har fått, det räcker med en gnutta kärleksfull uppmärksamhet för att vi ska ana Kristus i allting och allting i Kristus.

Den kristne tillber inte solen, men vet att solen är en avbild av Kristus.

 

 

Comments are closed.