Inget annat hjälper mot törsten

 

Som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himlen.

Eftersom ”människan är så mycket större än människan”, som Pascal uttryckte det, blir människan inte salig – tillfreds – förrän hon finner sin hemort i Gud.

Eftersom vi alla är ”märkta av den ofattbara gudomligheten genom det mysterium som finns i oss”, med Gregorios av Nyssas ord, hjälper inget annat mot törsten än Gud.

Om Gud inte ”stiger ned” kommer vi att förgås av törst.

 

 

Comments are closed.