Fattbar och ofattbar

 

… och tagit mandom genom den helige Ande av jungfrun Maria.

Vårt credo klättrar nu mot ett crescendo när vi sätter ord på vår tro på ”ett mysterium som är svårare än något annat att fatta”, som Maximos Bekännaren uttrycker det om inkarnationen. Han tillägger: ”När Gud blir människa gör han sig fattbar endast genom att bli ännu mer ofattbar.”

För fäderna i den tidiga kyrkan är inkarnationen resultatet av en lång mognadsprocess i historien under vilken en liten krympande ”rest” håller hoppet och förväntningarna levande. Det leder så småningom fram till en kvinna, Maria, som säger sitt ”ja” – förutsättningen för att föreningen mellan Gud och människa ska bli möjlig.

”Hon bar den väldige giganten som bär världen, hon kysste och smekte honom”, skriver den syriske hymndiktaren Jakob av Sarug

 

 

Comments are closed.