Bilden av Gud

 

Den Osynlige har blivit synlig! Den fördolde har av­täckt sitt ansikte. Gud, som är ande och utan form, har antagit en kropp och förenat sig med materien.

På denna bekännelse målas och vördas ikonen. Den kom tidigt att bli en av de starkaste symbolerna för radikaliteten i Guds människoblivande. Bildstormarnas svåraste motståndare var ikonteologerna. De menade att det gammaltestamentliga bildförbudet både skärps och upphävs när Gud ”avbildas” i Jesus. ”Den som har sett mig har sett Fadern”, sa Jesus.

Ikonen kränker inte bildförbudet. Den visar tvärtom på dess enda möjliga konsekvens – såvida det är sant att Gud blivit verklig människa i Jesus. Därför skriver Leonid Ouspensky: ”Utan bilden är kristendomen inte längre någon kristendom.”

 

 

Comments are closed.