Den sista är den första

 

Även om den helige Ande kommer ”sist” i trosbekännelsens tillbedjan av den treenige Guden, är Anden den vi möter först i egenskap av Livgivare. Utan Anden ser vi inte vem Jesus är; utan Sonen förblir Fadern dold för oss. Som Irenaeus av Lyon uttrycker det: ”Genom Anden uppstiger vi till Sonen; genom Sonen uppstiger vi till Fadern.” Eller med Basileios ord: ”Man kan inte tänka på Sonen utan att vara upplyst av Anden.”

Många vet dagen när de första gången mötte Jesus på ett personligt sätt, men ingen kan med säkerhet säga när hon första gången berördes av den helige Ande. Anden är verksam i våra liv långt innan vi är medvetna om det.

I allt levande förnimmer vi Andens – och därmed Guds – närvaro. Därför utbrister psalmsångaren: ”Vart skall jag gå för din Ande och vart skall jag fly för ditt ansikte.” (Ps 139:7)

 

 

Comments are closed.