Livgivandets nådegåva

 

Trosbekännelsen framhåller en av de många bilder som används i Bibeln för att beskriva den helige Ande: Livgivaren.

Som livskällan, den som alstrar liv, representerar Anden Guds moderliga sida. Skapad till Guds avbild – den helige Andes avbild – är människans kallelse att ge livet vidare. Varje människa har ett uppdrag att vara förälder, inte alla i biologisk mening, men alla genom att vara fruktbärande och förmedla liv.

Här är all andlighets viktigaste probersten, dess test. En kyrka fylld av Ande känns inte igenom på sina upplevelser, eller aktiviteter, utan på livet som ständigt föds och förnyas.

När däremot det funktionella tar överhanden bedrövas den helige Ande, livgivandets nådegåva tynar och vi får en kyrka genom vilken Gud inte längre kan födas i världen.

 

 

Comments are closed.